REGULAMIN PROMOCJI 'WYMIANA OPON GRATIS'
Promocja ‘Wymiana Opon Gratis’ jest realizowana we współpracy biura kredytowo-ubezpieczeniowego ALTA, ul. Modlińska 247, 03-120 Warszawa oraz Serwisu Ogumienia AUTO BRZOZOWSKI, ul. Pszczyńska 67, 03-690 Warszawa.
Promocja polega na zapłacie przez podmiot ALTA za wykonanie usługi wymiany ogumienia realizowanej przez AUTO BRZOZOWSKI wobec klientów ALTA nabywających w ALTA polisy ubezpieczeniowe lub usługi kredytu/leasingu/pożyczki.
Po nabyciu przez klienta polisy lub zaciągnięciu kredytu/leasingu/pożyczki, otrzymuje on kupon potwierdzający opłatę za usługę wymiany ogumienia. Przekazując kupon w Serwisie AUTO BRZOZOWSKI nie ponosi już kosztów wymiany opon. Każdy kupon stanowi 100% opłaty za usługę.
Kupony są wydawane w następujących schematach:

Przy zakupie polisy AC lub zaciągnięciu kredytu/leasingu/pożyczki – bez dopłaty:
- wszystkie pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t. bez względu na rozmiar felgi.

Przy zakupie polisy OC i płatności w jednej racie – bez dopłaty:
- samochody osobowe, rozmiar felgi do 17’’ włącznie.

Przy zakupie polisy OC i płatności w jednej racie – dopłata 40 PLN:
- samochody osobowe, rozmiar felgi powyżej 17’’.

Przy zakupie polisy OC i płatności w jednej racie – dopłata 40 PLN:
- samochody dostawcze do 3,5 t.

Promocja nie obejmuje wymiany opon dla motocykli.

Przy zakupie polisy OC na raty – dopłata 20 PLN:
Kuponu nie można wymienić na gotówkę.
Klient może wskazać aby na kuponie nanieść dane innego pojazdu niż ten wobec którego dokonano zakupu polisy lub zaciągnięto kredyt/leasing/pożyczkę, pod warunkiem że jest pojazdem tożsamego typu co do pojazdu objętego usługą przez firmę ALTA.
Kupony są ważne przez rok od daty wydania, naniesionej na kuponie.