Alta
 
Kredyty
Leasing
Ubezpieczenia

Kalkulator Podatkowy

Nasz kalkulator podatkowy wskaże możliwe do odliczenia koszty związane z
prowadzeniem firmy, na okoliczność zakupu pojazdu w kredycie, pożyczce lub leasingu.

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Państwu podjąć właściwe decyzje w swoich firmach.

Kalkulator został zatwierdzony przez dyplomowaną księgową, panią Magdalenę Mikiciuk, tel. 505 031 409.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Magdą


W JAKI SPOSÓB ROZLICZASZ SIĘ Z US?

Kredyt czy Leasing

JEŚLI NIE MASZ CZASU CZYTAĆ PONIŻSZEGO ARTYKUŁU, PAMIĘTAJ ŻE:
 • od 01.01.2019 r. odliczenia podatkowe przy zakupie pojazdu osobowego w kredycie, leasingu, pożyczce, leasingu zwrotnym, leasingu finansowym, za gotówkę – są takie same,
 • w kredycie i w leasingu wszystkie koszty obsługi (paliwo, opony, polisy, naprawy, wyposażenie) odlicza się tak samo, tj. 75% kwoty netto,
 • jednorazowo w koszty oraz jako VAT naliczony w całości, można zakwalifikować tylko zakup pojazdu ciężarowego lub specjalnego (bankowóz, wóz strażacki, etc.), tylko na kredyt lub gotówką, tzw. amortyzacja jednorazowa,
 • ‘na szybko’ koszty przy zakupie auta osobowego można wygenerować tylko w leasingu operacyjnym (faktura zakupu VAT 23%) przy dużej wpłacie własnej. Ta wpłata stanowi koszt jednorazowy,
 • koszty jednorazowe, o których mowa powyżej można jeszcze zwiększyć ustawiając płatność kwoty wykupu w tym samym czasie co wpłata własna (płatność wykupu z góry),
 • maksymalna wpłata własna w leasingu operacyjnym to 45%,
 • możliwość wcześniejszej spłaty i anulowania odsetek w leasingu operacyjnym są ograniczone a w ciągu pierwszych 24 miesięcy trwania umowy - niemożliwe,
 • zerwanie umowy leasingu w ciągu pierwszych 24 m-cy (także szkoda całkowita), powoduje konieczność zapłaty z góry wszystkich rat z odsetkami, za cały pozostały okres leasingu,
 • ... .

Dowiedz się więcej:

Złóż wniosek
on-line
Symulacja
kredytu
Symulacja
leasingu
Symulacja
OC/AC

Jak przebiega udzielenie kredytu

Poniżej prezentujemy najczęściej spotykany scenariusz działań, występujący podczas realizacji kredytu na pojazd.
 • Klient składa wniosek kredytowy wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Klient otrzymuje promesę kredytową.
 • Klient dokonuje wpłaty własnej na rachunek sprzedawcy (wystawcy faktury).
 • Klient odbiera od sprzedającego dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu.
 • Klient odbiera od nas dokumenty bankowe potrzebne do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu.
 • Klient rejestruje pojazd. Jeżeli warunkiem jest przewłaszczenie częściowe, dopisuje jednocześnie bank jako współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym.
 • Klient ubezpiecza pojazd. Jeżeli warunkiem jest cesja z polisy AC, klient dokonuje cesji podczas zakupu polisy AC/OC.
 • Klient spotyka się z naszym pracownikiem i podpisuje dokumenty kredytowe.
 • Bank realizuje przelew na wskazany rachunek, w znakomitej większości przypadków - na rachunek sprzedawcy.
 • Klient odbiera pojazd od sprzedawcy.

Jak przebiega udzielenie leasingu

Poniżej prezentujemy najczęściej spotykany scenariusz działań, występujący podczas realizacji leasingu na pojazd.
 • Klient składa wniosek leasingowy wraz z wymaganymi przez leasingodawcę dokumentami oraz dokumentami pojazdu niezbędnymi do wykonania wyceny (faktura proforma, specyfikacja, zdjęcia ogólne z zewnątrz, zdjęcie nr VIN i stanu licznika).
 • Leasigodawca rozpatruje wniosek.
 • Po pozytywnej analizie, leasingodawca wydaje zgodę na udzielenie finansowania.
 • Jeżeli leasingodawca nie współpracował wcześniej z danym dostawcą (sprzedawcą pojazdu), zleca się jego autoryzację.
 • Klient podpisuje umowę leasingu wraz z wymaganymi dokumentami (np. weksel in blanco).
 • Klient wpłaca kaucję wstępną (wstępna opłata leaisngowa) leasingodawcy, zazwyczaj w wysokości równowartości opłaty wstępnej brutto. Możliwa jest także wpłata zaliczki do dostawcy.
 • Leasingodawca odbiera dokumenty do rejestracji od dostawcy.
 • Leasingodawca rejestruje pojazd.
 • Jeśli ubezpieczenie komunikacyjne pokrywane jest w ramach leasingu, leasingodawca wystawia polisę AC/OC/NW, opłata za polisę jest przenoszona na leasingobiorcę.
 • Jeśli klient wybiera własne ubezpieczenie komunikacyjne, wykupuje polisę OC/AC/NW we własnym zakresie.
 • Leasingodawca uruchamia środki za przedmiot leasingu do dostawcy.
 • Klient odbiera pojazd od dostawcy.
Copyright © 2019 ALTA